לאחר החטיבה הצעירה ילדיכם מתקבלים בברכה בפילנטרופין ברחוב הבל 15-16. כעת הם יכולים להמשיך את שלמדו. במיוחד תודות לכיתות הקטנות בנות עשרים הילדים לכל היותר, לצוות המיומן שלנו ולכיתות הנחמדות המצוידות במגוון ציוד מודרני, אנו מציעים לילדים את כל האפשרויות ללמוד בשמחה ובאופן מוצלח. לשם טיפול אישי בכל תלמיד ותלמידה אנו מציעים מגוון עשיר של תגבור ושל חוגים. השימוש בשיטות לימוד מגוונות מבטיח שמורינו המיומנים יוכלו לזהות את נקודות החוזק והתורפה של כל ילדה וילד כבר בשלב מוקדם, ושילדיכם ילוו באורח מיטבי בהתאם ליכולותיהם ולכשרונותיהם.

החטיבה הצעירה שלנו מורכבת מ-E1 ומ-E2. בהתאם למספר התלמידים ישנן שלוש או ארבע כיתות במחזור. לכל כיתת E1 מצוותת כיתת E2 מקבילה. יחידות הלימוד מתוכננות ומתבצעות יחד בהתאם לנושא. חגי ישראל והמסורת היהודית מלווים אותנו בכל המקצועות ולאורך כל שנת הלימודים. כדי להקל על המעבר לבית הספר היסודי בפילונטרופין אנו מתחילים לעבוד על קשר לילדי בית הספר היסודי בשלב מוקדם, בכך שאנו מבקרים זה את זה לעתים מזומנות.

בבית הספר שלנו הילדים לומדים באופן פעיל, עצמאי בהדרגה, עמיתי ומשחקי. כך הם מגלים את סביבתם באורח התואם את גילם ולומדים להתמודד עם אתגרי העולם המודרני הגוברים. חגי ישראל והמסורת היהודית מלווים את כל המקצועות, בכל הכיתות ולאורך שנת הלימודים כולה. הקשר החזק לחטיבת הבינים מבטיח מעבר קל לכיתות הבאות.

דלתות בית הספר נפתחות בפני ילדיכם ב-7:30. יום הלימודים מתחיל ב-7.55 ומסתיים ב-13.15 ב”ימים הקצרים”. לילדי כיתות ב’ ו-ג’ שלנו יש “יום ארוך” עד 15.30 פעם בשבוע ובכיתה ד’ פעמים בשבוע, כלומר יום הלימודים נמשך עד לשעה זו. מובן שהילדים זוכים לארוחת צוהרים כשרה בזמן הפסקת הצוהרים שלהם.

לאחר יום הלימודים אנו מציעים צהרון עד 17.00 (בימי ו’ עד 15.00) דרך “אמונה שלי”.

יש לכם שאלות נוספות?
באפשרותכם להתקשר או לכתוב ל:

Stefanie Klein

Stefanie Klein

רכזת בית הספר היסודי

s.klein@jg-ffm.de
069 768 036 550