כתובתנו:

בית הספר י’ א’ ליכטיגפלד בפילנטרופין

  • Hebelstraße 15-19
  • 60318 Frankfurt
  • Telephone: 069 427 289 800

חטיבה צעירה
 

  • Savignystr. 66
  • 60325 Frankfurt
  • Telephone: 069 768036 550 Tue & Thu

מזכירות:

Klila Jagoda
Christin Spamer

פקס מזכירות: 069-427-289-899


צהרון:

Raquel M. Jovic,  Leiterin der Nachmittagsbetreuung

emunascheli-frankfurt.com

I. E. Lichtigfeld-Schule © 2015